Menu

Arkta (ozimá)

Využití v ozimých luskovinoobilních směskách i v čisté kultuře a to na zelené krmení či senáž.

Dolů

Ozimá peluška zkoušená ve státních odrůdových zkouškách v letech 1995 až 1997.

  • Dobrá přezimovací schopnost
  • Rychlý jarní počáteční růst
  • Časná jarní sklizeň kvalitní píce
  • Vysoký výnos zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin
  • Nízká hmotnost tisíce semen = úspora nákladů na osivo
  • Velmi dobrá předplodinová hodnota
  • Možnost výsevu množitelských porostů na jaře
  • Využití v ozimých luskovinoobilních směskách i v čisté kultuře a to na zelené krmení či senáž. 
  •  Výsledky státních odrůdových zkoušek – ozimá peluška Arkta byla ve SOZ v letech 1995-97 výnosově porovnávána s jarní peluškou zasetou časně na jaře a to ve sklizni jednorázové (celý pokus je sklizen najednou v době pícní zralosti nejranějšího členu pokusu – zde jím byla Arkta) a ve sklizni postupné (každý člen je sklizen samostatně ve své pícní zralosti). V obou způsobech sklizně byla výkonnější raná ozimá peluška Arkta. Její hlavní přednost se prokázala zejména v časné jednorázové sklizni – jarní kontroly v té době ještě nejsou schopny zdaleka vytvořit takové množství hmoty. Výnos semene byl u Arkty 73% oproti průměru jarních kontrol, ale v její prospěch hovoří nízká HTS, jež byla o 40% nižší než průměrná HTS kontrol.
nahoru