Menu

Francin

Poloraná odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“.

Dolů

Poloraná odrůda jarního sladovnického ječmene
Odrůda doporučena pro výrobu „Českého piva“ (VÚPS)
Vysoký podíl předního zrna
Střední délka stébla (71 cm) s mimořádnou odolností vůči poléhání
Vysoké výnosy v řepařské a kukuřičné oblasti
Vyšší intenzita odnožování
Vysoká odolnost vůči rzím a lámavosti stébla
Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem

Významné hospodářské vlastnosti ječmene jarního  (ÚKZÚZ 2011-2014)

Vysvětlivky k tabulce:
(*) menší počet dat - nová odrůda
(**)odrůda nebyla zkoušena v roce 2011
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Sunshine, Laudis 550 a Vendela) v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, 1 = zcela poléhavá, zcela napadána
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory O = ošetřeno fungicidy

                                                                                                              

nahoru