Menu

Solist

Výnosová špička

Dolů

 • vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech
 • • vyšlechtěno firmou Saatzucht Streng
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla – při vysoké intenzitě použít morforegulátor v horní doporučené dávce
 • odolná proti napadení padlím travním
 • středně odolná proti napadení rzí ječnou
 • k napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí je středně odolná
 • odolná proti napadení fuzárii v klasu
 • velmi vhodná pro zakládání směsek s hrachem – stejný termín dozrávání
 • odrůda doporučená pro systém ekologického zemědělství

Jakost 

 • nesladovnická, středně raná odrůda
 • vhodná pro krmivářské účely
 • zrno středně velké
 • vysoký podíl předního zrna – 95 %
nahoru