Menu

Spitfire

Na křídlech legendy.

Dolů

 • Raná až středně raná sladovnická odrůda
 • Velmi vysoký až vysoký výnos předního zrna ve všech oblastech
 • Podíl předního zrna 97%
 • Výběrová sladovnická jakost (USJ 7,5)
 • Vyrovnaný zdravotní stav bez výrazných rizik
Oblast kukuřičná Oblast řepařská a obilnářská Oblast bramborářská
odrůda N O N O N O
% % % % % %
Spitfire 108 105 105 105 105 103
Vendela 108 106 100 104 100 106
Sunshine 101 102 104 103 101 97
Laudis 550 104 104 100 99 100 97
Sebastian 86 88 98 97 100 102
Bojos 102 99 98 97 99 99

Data ÚKZÚZ ze SOZ 2015-2017

 • Kvalitativní ukazatele:
 • Špičkový extrakt (84%) při optimálním obsahu dusíkatých látek
 • Vysoká enzymatická aktivita pro silné rozluštění sladů
 • Dosažitelný stupeň prokvašení 83,2%
 • Kolbachovo číslo kolem 51,1%
 • Vysoké hodnoty rozpustného dusíku i volného aminodusíku
 • Diastatická mohutnost i cytolytické rozluštění
 • Čirá sladina s nadprůměrně silnou barvou a velmi nízkým obsahem betaglukanů

spit

Data ÚKZÚZ ze SOZ 2015-2017

nahoru