Menu

Lester

 Lester je od roku 2012 nosnou odrůdou sortimentu ozimých ječmenů a.s. SELGEN. Je vhodný do všech poloh pěstování ozimého ječmene.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná DOBRÁ
Padlí travní DOBRÁ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene STŘEDNÍ
Hnědá skvrnitost (komplex) STŘEDNÍ
Ramulariová skvrnitost NIŽŠÍ
Choroby pat stébel VELMI DOBRÁ
Fusarium klas DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) CITLIVÁ
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 44
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 70
Agronomická data
Typ klasu ŠESTIŘADÝ
Rannost v metání POLOPOZDNÍ
Rannost ve zrání STŘEDNĚ RANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Počet produktivních stébel VYŠŠÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Odolnost lámavosti stébla STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
Výsevní termín 20.9.-5.10.
Výsevek (MKS/ha) 3,0 AŽ 4,0
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
  • Odrůda Lester byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici Lužany, Selgen,a.s. z kombinace Seco-D 133-3c x Luran.Šestiřadá odrůda LESTER byla registrována roku 2010 na základě výsledků zkoušení v letech 2007 – 2010. V registračních zkouškách ÚKZÚZ dosáhla velmi vysokého výnosu především ve variantě s vyšší intenzitou pěstování. V zahraničí je Lester v registračním řízení na Ukrajině, v Bělorusku a ve Švýcarsku. Lester je od roku 2012 nosnou odrůdou sortimentu ozimých ječmenů a.s. SELGEN.
  • Lester je šestiřadá středně raná, středně vysoká, nesladovnická odrůda, s velmi dobrou odolností k vyzimování a k chorobám pat stébel, s dobrou odolností fusariu v klasu a silnou odnoživostí (vysoký PPS). Je vhodný do všech poloh pěstování ozimého ječmene. Má vysoký výnosový potenciál, který nejlépe uplatní při vyšší intenzitě pěstování. Při nízké úrovni výživy mívá drobnější zrno. Zařazení v osevním postupu po obilovině (pšenici) snáší dobře.
  • Výsevní množství na hektar doporučujeme již od 3,0 MKS (množitelské porosty), do maximálně 4,0 MKS (běžné pěstování v horších podmínkách). Snáší mírně pozdní výsev, optimální výsevní termín v obilnářské oblasti je 20.9. až 5. 10.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je kolem100 kg, rentabilního využití výnosového potenciálu bývá u Lesteru dosaženo při použití jednoho fungicidního ošetření proti hnědé a ramulariové skvrnitosti (chlorothalonil, prothioconazole, tebuconazole) a při plné dávce morforegulátoru (ethephon + chlormequat-chloride, trinexapac-ethyl).

nahoru