Menu

Otakar

Vysoký výnos, rané zrání.

Dolů

Historie odrůdy
Původ Izak x [(KR-9478 x Abel) x Abel]
Rok registrace 2011

raná odrůda s velmi dobrou odolností k poléhání

  • kratší stéblo
  • nízký podíl pluchatých zrn
  • vysoký podíl předního zrna

Výnos zrna (SOZ 2009-2011)

2009 2010 2011 Průměr
Otakar 100 104 103 102
Izak 100 100 100 100
Saul 90 97 97 95

Významné hospodářské vlastnosti (SOZ 2009-2011)

metání délka poléhání v metání HTZ podíl předního zrna Pevné pluchy N látky Tuk
Otakar 69 115 9,0 26,8 94 0,2 14,0 7,0
Izak 69 117 8,3 26,9 93 0,5 14,1 7,2
Saul 73 121 7,0 27,0 91 0,4 14,2 5,6

Agrotechnika nahého ovsa se výrazně neliší od agrotechniky ovsa pluchatého.

Pěstební doporučení

výrobní oblast:

všechny oblasti pěstování ovsa mimo podhorských oblastí

předplodina:

není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny

výsevek:

4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek

termín setí:

co nejdříve podle stavu půdy

hnojení:

  • N 60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
  • P 40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
  • K 60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě

ošetření za vegetace:

proti 1. generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba

proti chorobám:

dle metodiky

proti škůdcům:

jen při silném výskytu

<hš>proti plevelům:

dle metodik ochrany rostlin

sklizeň:

v plné zralosti (zrno vyzrálé, kolénka mohou být zelená), kontrola intenzity výmlatu

skladování:

při vlhkosti 13 %

nahoru