Menu

Atego

Povolen v Anglii, Německu a na Slovensku. Středně raná odrůda s kratším stéblem.

Dolů

Historie odrůdy
Původ  Gramena x Auron
Rok registrace 2002

Středně raná odrůda s kratším stéblem. Povolen v Anglii, Německu a na Slovensku

  • velmi dobrá odolnost k poléhání
  • stabilní vysoký výnos
  • užití pro potravinářské i krmné účely
  • vhodný i pro intenzivní pěstování

Výnos zrna (SOZ 1999-2005)

odrůda

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

průměr
Atego

107

107

101

102

100

101

103

103

Auron

100

101

99

99

99

95

96

98

Azur

103

106

96

97

96

97

92

98

Dagny

101

105

101

103

102

92

96

100

Jumbo

99

101

97

90

89

93

86

94

Leo

106

111

102

100

100

100

97

102

Neklan

102

103

101

105

100

100

101

102

Petra

102

99

97

100

99

90

92

97

Revisor

103

101

102

102

97

99

97

100

Vok

107

103

101

96

98

95

99

100

Významné hospodářské vlastnosti (SOZ 1999-2005)

metání délka poléhání rez ovesná rez travní HTS Hl. váha
Atego

67

97

7,1

7,1

6,5

35,1

50

Flamingsprofi

69

101

5,9

7,2

6,3

38,2

48

Neklan

67

99

6,9

7,6

6,9

37,0

52

Raven

68

97

6,6

7,5

7,1

35,9

52

Rozmar

70

102

4,7

8,2

7,7

32,2

51

Vok

70

101

7,1

8,5

7,6

34,5

50

Pěstební doporučení

předplodina:

není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny

výsevek:

4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek

termín setí:

co nejdříve podle stavu půdy

hnojení:

  • N     60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
  • P      40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
  • K     60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě

ošetření za vegetace:

proti 1.generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba

proti chorobám:

dle metodik ochrany rostlin

proti škůdcům:

jen při silném výskytu

proti plevelům:

dle metodik ochrany rostlin

sklizeň:

v plné zralosti, kontrola intenzity výmlatu

skladování:

při vlhkosti 15 %

nahoru