Menu

Kertag

Možnost využití pro potravinářské i krmné účely. Výnosová stabilita.

Dolů

Historie odrůdy
Původ  [(Lo7573 x KR TFP) x Gramena] x Atego
Rok registrace 2012
  • stabilní výnos
  • velmi dobrá odolnost k poléhání
  • dobrá odolnost ke rzi ovesné
  • vhodný i pro pěstování na zeleno

Významné hospodářské vlastnosti (SOZ 2008-2010)

odrůda metání délka poléhání Rez ovesná HTS Hl. váha
Kertag 70 103 6,0 8,2 37 52
Korok 70 105 5,4 8,2 37 53
Atego 70 100 6,4 7,5 35 52
Raven 70 101 6,1 7,7 36 54

 Relativní výnos (%)

Pěstební doporučení

předplodina:

není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny

výsevek:

4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek

termín setí:

co nejdříve podle stavu půdy

hnojení:

  • N     60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
  • P     40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
  • K     60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě

ošetření za vegetace:

proti 1.generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba

proti chorobám:

dle metodik ochrany rostlin

proti škůdcům:

jen při silném výskytu

proti plevelům:

dle metodik ochrany rostlin

sklizeň:

v plné zralosti, kontrola intenzity výmlatu

skladování:

při vlhkosti 15 %

nahoru