Menu

Astrid

 Odrůda ASTRID v kombinaci s výbornou pekařkou jakostí „E“, vysokým výnosem zrna, dobrým zdravotním stavem a absencí pěstitelských rizik přestavuje perspektivní odrůdu v sortimentu jarních pšenic firmy Selgen, a.s.

 • délka rostlin 96 cm, dobrá odolnost k poléhání
 • dávka morforegulátoru střední
 • vynikající odolnost ke rzi plevové – 9 bodů
 • dobrá odolnost k padlí travnímu
 • na listech i v klasu a braničnatkám
 • zrno středně velké, HTZ 40 gramů
 • nízká pěstitelská rizika
Kvalita zrna
Jakost E
obsah N látek v % 14,1
objem hmotnost 781
sedim.test Zeleny (ml) 61
číslo poklesu 310
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin STŘEDNÍ
odolnost poléhání STŘEDNÍ
K obilní předplodině PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ
výsevek (MKS/ha) 3,5-5
potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYŠŠÍ
padlí travní klas VYŠŠÍ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná VYŠŠÍ
fusarium klas VYŠŠÍ

Pěstování lze doporučit do všech poloh České republiky, kde odrůda poskytuje vysoký výnos a jakost. Výsevek je závislý na termínu setí (výsevek 3,8–5,5 MKS).

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého hnojiva, by neměla překročit 125 kg N/ha v závislosti na lokalitě. V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování až do po- čátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva (30 kg N/ha) v ledkových hnojivech. Ošetření morforegulátotrem doporu- čujeme na bázi CCC ke zvýšení odolnosti proti poléhání a vyrovnání odnožování v dávce 0,75–1,5 l/ha ve vývojové fázi 23– 29 BBCH.

Fungicidní ošetření postačuje ve standardní dávce na počátku metání.

Hodnocení jakosti ÚKZÚZ (2008, 2010-2011)

Hodnocení jakosti ÚKZÚZ (2008, 2010-2011)

 • Poloraná odrůda s výbornou pekařskou jakostí „E“
 • Nejvýnosnější z elitních pšenic – SDO 2013
 • Vysoká objemová hmotnost zrna
 • Obsah dusíkatých látek v sušině vysoký až velmi vysoký,
 • Hodnota Zelenyho testu vysoká
 • Objem pečiva velmi vysoký
 • Vysoká a stabilní hodnota čísla poklesu
 • Vaznost mouky vysoká

 

nahoru