Menu

Izzy

Izzy má dobrou odolnost k napadení padlím travním jak na listu, tak i v klasu a velmi dobrou odolnost ke rzi plevové. Výborných výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování 

  • vysoká odolnost k padlí na listu klasu a rzi plevové
  • střední odolnost k braničnatce v klasu a listovým skvrnitostem
  • vyšší rostliny se střední odolností k poléhání
  • doporučena střední dávka morforegulátoru
  • exkluzivně v prodeji firmy OSEVA, a. s. Bzenec
Kvalita zrna
Jakost A
obsah N látek v % 14
objem hmotnost 766
sedim.test Zeleny (ml) 52
číslo poklesu 304
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin STŘEDNÍ
odolnost poléhání STŘEDNÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
výsevek (MKS/ha) 4-5
potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYŠŠÍ
padlí travní klas VYSOKÁ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná STŘEDNÍ
fusarium klas VYŠŠÍ

Pěstování lze doporučit do nižších a teplejších poloh České republiky, kde odrůda poskytuje vysoký výnos a jakost. Vysévá- me podle agrotechnického termínu (výsevek 4–5 MKS).

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého hnojiva, by neměla překročit 120 kg N/ha v závislosti na lokalitě. V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování až do počátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva (30 kg N/ha) v ledkových hnojivech. Tato dávka nám zajistí vyšší výnos a jakost pekařské pšenice.

Fungicidní ošetření je vhodné zaměřit proti rzi pšeničné na začátku metání.

  • Poloraná odrůda s kvalitativními parametry na úrovni A
  • Vysoký objem pečiva a dusíkatých látek
  • Střední HTZ a dobrá objemová hmotnost
nahoru