Menu

Tercie

Tercie je odrůdou s dobrým zdravotním stavem. Má vysokou odolnost k padlí na listu i klasu a rzi plevové, velmi dobou odolnost ke rzi pšeničné a braničnatce klasu.

  • nízký vzrůst s nejvyšší odolností k poléhání ze zkoušeného sortimentu
  • bez nutnosti ošetření morforegulátorem
  • velmi dobrá odolnost k braničnatce v klasu
  • vysoká odolnost k padlí na listu i klasu a rzi plevové
Kvalita zrna
Jakost A
obsah N látek v % 13,7
objem hmotnost 789
sedim.test Zeleny (ml) 56
číslo poklesu 334
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin NIŽŠÍ
odolnost poléhání VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
výsevek (MKS/ha) 4-6
potřeba morforegulátoru NÍZKÁ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYŠŠÍ
padlí travní klas VYSOKÁ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná VYŠŠÍ
fusarium klas STŘEDNÍ

Pěstování lze doporučit do všech poloh České republiky, kde odrůda poskytuje vysoký výnos a jakost. Výsevek je závislý na termínu setí (výsevek 3,8–5,5 MKS).

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého hnojiva, by neměla překročit 135 kg N/ha v závislosti na lokalitě. V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování až do počátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva (30 kg N/ha) v ledkových hnojivech.

Ošetření morforegulátotrem doporučujeme na bázi CCC ke zvýšení odolnosti pro vyrovnání a zvýšení odnožování v dávce 0,5– 0,75 l/ha ve vývojové fázi 21–23 BBCH.

 

  • Poloraná odrůda se stabilně vysokou potravinářskou jakostí A
  • Velmi vysoká vaznost mouky, stabilní číslo poklesu
  • Vysoká objemová hmotnost a hodnota Zelenyho testu
  • Dlouhodobě oblíbená u pěstitelů
nahoru