Menu

Annie

Annie

Superjakostní pšenice. Nejvyšší jakost z odrůd zkoušených v ČR.

 • Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností
 • Rostliny středně vysoké až vysoké, odolné k poléhání
 • Nese gen Pch1, který zvyšuje odolnost k stéblolamu
 • Jehlancovitý klas s dlouhými osinami
 • Vysoká odolnost k vymrzání
 • Střední odolnost k významným chorobám klasu i listu
 • Středně velké zrno – HTS 50 g
Kvalita zrna
Jakost  E
Obsah N látek v %  15,0
Objem hmotnost  817
Sedim.test Zeleny (ml)  65
Číslo poklesu  363
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině  TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu  TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha)  3 – 3,5
Potřeba morforegulátoru  STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  DOBRÁ
Padlí travní klas  DOBRÁ
Braničnatka list  STŘEDNÍ
Braničnatka klas  DOBRÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  NIŽŠÍ

Annie je vhodná především do řepařských a kukuřičných výrobních oblastí. Zde dosahuje středních výnosů zrna se stálou a velmi vysokou potravinářskou jakostí.

Odrůda má dobrou odnožovací schopnost. Výsev je třeba učinit dle agrotechnického termínu oblasti pěstování. Výsevek 3–4 MKS je vhodné přizpůsobit daným klimatickým a půdním podmínkám oblasti.

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíku 130–200 kg/ha – množství dusíku je nutné přizpůsobit podmínkám dané oblasti a intenzitě pěstování, dále pak stavu porostu a zvolené předplodině.

Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s dobrou odolností k poléhání. I přesto je vhodné na jaře aplikovat střední dávky morforegulátoru na bázi CCC, a to ve fázi BBCH 27–30, tedy na konci odnožování.

Ošetření fungicidem je žádoucí, zvláště pak při vysokém tlaku listových či klasových chorob.

Výsledky ÚKZÚZ 2011-2012
Číslo poklesu – šrot Obsah dusíkatých látek Zelenyho test Vaznost mouky Objemová hmotnost Měrný objem pečiva Tvrdost – PSI W P/L
363 15,0 65 67 812 623 14 278 1,6

 

 • Nejjakostnější odrůda ozimé pšenice v sortimentu ČR
 • Vysoká mrazuvzdornost
 • Středně raná odrůda
 • Velmi vysoký objem pečiva
 • Velmi vysoký obsah dusíkatých látek
 • Hodnota Zelenyho testu vysoká
 • Hodnota čísla poklesu velmi vysoká

 

Výsledky ÚKZÚZ 2011-2012
Číslo poklesu – šrot Obsah dusíkatých látek Zelenyho test Vaznost mouky Objemová hmotnost Měrný objem pečiva Tvrdost – PSI W P/L
363 15,0 65 67 812 623 14 278 1,6

SG-S 1731-09 (Annie) je polopozdní osinatá odrůda (Bohemia +3 dny)

Disponuje výbornou odnožovací schopností a výbornou mrazuvzdorností.

 

nahoru