Menu

Butterfly

Vzlétnout mezi elitu

 • Poloraná odrůda (+3-4 dny v metání na Bohemii)
 • Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos tvořen hlavně klasy
 • Střední – delší stéblo, ale velmi dobrá odolnost k poléhání
 • Při nižším počtu odnoží velké zrno
 • HTZ 55 g
 • Vysoký obsah dusíkatých látek
 • Vysoký Zeleny test
 • Velmi vysoká vaznost mouky (111 a 107% oproti STD)
Kvalita zrna
Jakost  E
Obsah N látek v % 13,6
Objem hmotnost 808
Sedim.test Zeleny (ml) 57
Číslo poklesu 397
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání DOBRÁ
Mrazuvzdornost VYŠŠÍ
K obilní předplodině PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3-4
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list VYSOKÁ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas VYSOKÁ

 

Odrůda maximálně využije svůj výnosový potenciál při dodržení agrotechnického termínu výsevu, po zlepšující předplodině. Výsevek volíme v hladině 3-4 MKS, při raném setí za optimálních podmínek volíme 3 MKS.

Butterfly je odrůda klasového typu, středně  odnoživá  (500-550 klasů/m2 ) s vysokou HTS.

Disponuje velmi dobrou odolností k poléhání. Morforegulaci, jako standardní agrotechnický zásah, doporučujeme provést přípravkem na bázi CCC ve fázi BBCH  28-30 ve střední dávce (1,0 – 1,5 l/ha).

Hladinu dusíkatého hnojení volíme dle předplodiny, důraz je třeba dát na kvalitativní přihnojení v období před metáním. V sušším období lze přihnojení provést roztokem močoviny. Odrůda disponuje vysokou úrovní obsahu N-látek v zrnu a stabilní jakostí.

Odrůda nemá z hlediska napadení chorobami výrazná rizika, má dobrou odolnost k listovým i klasovým chorobám. V běžném roce postačují standardní dávky fungicidního ošetření, s přihlédnutím na stav chorob pat stébel.

 

 • Elitní pekařská jakost E
 • Výborná mrazuvzdornost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Nepoléhavost
nahoru