Menu

Carmina

Pozdní odrůda s vysokým výnosem.

 • Vyšší délka rostlin
 • Vyšší odolnost poléhání 7–8
 • Střední až vyšší mrazuvzdornost
 • Střední až vyšší odolnost ke rzi pšeničné a septorióze
 • Nížší odolnost rzi plevové
Kvalita zrna
Jakost  A
Obsah N látek v %  13,7
Objem hmotnost  798
Sedim.test Zeleny (ml)  49
Číslo poklesu  405
Agronomická data
Ranost POZDNÍ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání VYŠŠÍ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3 – 4
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ – VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  STŘEDNÍ
Padlí travní klas  DOBRÁ
Braničnatka list  STŘEDNÍ
Braničnatka klas  STŘEDNÍ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  STŘEDNÍ

Odrůda vhodná pro intenzivní způsob pěstování se sníženou citlivostí na předplodinu a velmi dobrou odolností k FHB, je proto vhodná i pro využití setí po obilnině a pro pozdní setí po kukuřici.

Výsev ve středu až konci agrotechnické lhů- ty dle oblastí pěstování. Výsevek 4–4,5 MKS, upravujeme dle aktuálního data výsevu a agrotechnických podmínek zvýšením či snížením o 0,5 MKS.

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní kvalitativní přihnojení. Celková dávka N 80–150 kg/ha.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme v dávce CCC 1,5–2,0 l/ha.

Odrůda je méně odolná ke rzi plevové (rasa Warrior, r. 2014), proto je třeba věnovat této chorobě pozornost.

 • Výborná pekařská kvalita AE (ÚKSÚP 6,7)
 • Pozdní v metání (Bohemia + 9 dnů)
 • Excelentní odolnost k fuzarióze
 • Vysoká objemová hmotnost – 820 g/hl
 • Vysoký obsah dusíkatých látek – 13,2 %
 • Stabilní číslo poklesu – 350–370 s
 • Zelenyho test 45–47 ml
 • Velmi dobré farinografické hodnocení

 

nahoru