Menu

Elly

Elly kombinuje ranost, vysoký výnos zrna,  pekařskou jakost „A/E“ s dobrým zdravotním stavem a vysokou hektolitrovou hmotností.

 • Dobrá odolnost k významným houbovým chorobám
 • Metání 2 dny před Samantou
 • Nižší odolnost k poléhání
 • V roce 2014 nejvyšší výnosy zrna v raném sortimentu pšenice
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,2
Objem hmotnost 808
Sedim.test Zeleny (ml) 53
Číslo poklesu 344
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání NIŽŠÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

 

Doporučený výsevek odrůdy Elly je 4 MKS/ha. Je vhodnou odrůdou pro velmi časný výsev. Setím v agrotechnické lhůtě se podpoří ranost odrůdy.

Délka rostlin je střední, se střední až nižší odolností k poléhání, středně odnožující. Doporučujeme na jaře ve fázi DC 27–30 (konec odnožování) aplikaci středních až vyšších dávek morforegulátorů na bázi CCC (2,0–3,0 l/ha). Dobře reaguje i na ošetření morforegulátory Moddus nebo Medax v pozdějších růstových fázích.

S ohledem na nižší odolnost ke rzi pšeničné doporučujeme minimálně jedno ošetření účinným fungicidem. V podmínkách intenzivní agrotechniky odrůda velmi dobře zhodnotí použití dvojího fungicidního ošetření.

 • Velmi vysoký výnosový potenciál
 • Vysoká objemová hmotnost
 • Dobrá mrazuvzdornost
 • Velmi vysoká objemová hmotnost
 • Vysoký obsah N látek
 • Vysoká hodnota Zelenyho testu
 • Vysoká hodnota čísla poklesu

nahoru