Menu

Seladon

Odrůda Seladon má velmi vysoký výnosový potenciál i v horších oblastech pěstování.

  • Poloraná odrůda s dobou metání 2 dny po odrůdě Samanta
  • Střední délka rostlin s nižší odolností k poléhání
  • Středně rezistentní ke rzi plevové, rzi pšeničné, padlí travnímu a listovým skvrnitostem
Kvalita zrna
Jakost B
Obsah N látek v % 12,4
Objem hmotnost 790
Sedim.test Zeleny (ml) 36
Číslo poklesu 348
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání NIŽŠÍ
Mrazuvzdornost VYŠŠÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 4-5
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list STŘEDNÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ/NIŽŠÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ/NIŽŠÍ

Odrůda pro intenzivní pěstování (v maloparcelkových pokusech 2014 dosáhla výnosu zrna 18,1 t/ha). Pro dosažení dobré potravinářské jakosti je potřeba pozdně produkční nebo raně kvalitativní přihnojení v dávce 40–60 kg N/ha. Doporučena je střední dávka až vyšší dávka morforegulátoru podle intenzity pěstování (1,5– 2,5 l/ha CCC). Odrůda Seladon je intenzivně odnožující a dobře snáší pozdní výsevy. Vzhledem k dobré mrazuvzdornosti a odolnosti přísuškům je odrůda vhodná i do méně příznivých oblastí.

Fungicidní ošetření je vhodné zaměřit zejména proti klasovým fuzariózám

  • Výnosová kontrola ÚKZÚZ
  • Dobrá mrazuvzdornost
  • Dobře reaguje na intenzifi kaci pěstování
  • Potravinářská jakost „B“
  • Na Slovensku je hodnocena jako „A6“

 

 

 

nahoru