Menu

Steffi

Prostě vysoký výnos…

 • metání 2 dny před Bohemií
 • výnosná, vhodná do všech oblastí
 • minimální meziročníkové výkyvy ve výnosech
 • středně odolná k poléhání – doporučeny dávky morforegulátorů na horní úrovni
 • dobře odnožující rostliny, vysoké 112 cm
 • střední mrazuvzdornost – 5,2 bodu
 • dobrá odolnost padlí travnímu pšenice
 • vysoká k odolnost k žluté rzivosti pšenice (8,6 b.) feosferiové skvrnitosti pšenice v klasu (7,6 b.)
 • testuje se na pozdní výsevy
Kvalita zrna
Jakost  B
Obsah N látek v %  12,1
Objem hmotnost  805
Sedim.test Zeleny (ml)  29,4
Číslo poklesu  286
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha)  3,0 – 3,5
Potřeba morforegulátoru  VYSOKÁ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  VYSOKÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list  DOBRÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  DOBRÁ

 

Steffi je vhodná do všech výrobních oblastí. Není však vhodná pro pozdní výsev po kukuřici.
Doporučený výsevek je 3-3,5 MKS/ha.

Steffi je vyšší výšky se střední až nižší odolností poléhání, doporučujeme CCC 1,5 l/ha (BBCH 23), případně ještě Moddus 0,3 l/ha (BBCH 32). Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu je za běžných podmínek možno aplikovat jen jeden fungicid.
Hnojení dusíkem je třeba přizpůsobit intenzitě pěstování a předplodině obecně 120–180 kg N/ha.

 • vynikající výnosy ve všech oblastech
 • odolná žluté rzivosti pšenice
 • odolná proti napadení černou rzivostí trav
 • odrůda s potravinářskou jakostí „B“
 • vysoká objemová hmotnost – 805 g/l
 • hodnota Zelenyho testu a vaznost mouky nižší
 • obsah dusíkatých látek 12,1 %
nahoru