Menu

Turandot

Specialista na pozdní setí!

 • Poloraná odrůda (+ 3 dny v metání na Bohemii)
 • Velmi dobrá odolnost k chorobám klasu a listu (průměrné hodnocení 7 z 9)
 • Střední délka stébla
 • Střední až vyšší mrazuvzdornost
 • Vyšší HTZ 53 g
 • Velmi dobrá plasticita, vhodná pro pěstování ve všech oblastech
Kvalita zrna
Jakost  A
Obsah N látek v %  12,50
Objem hmotnost  790
Sedim.test Zeleny (ml)  73
Číslo poklesu  320
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost  VYŠŠÍ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha)  4
Potřeba morforegulátoru  STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  DOBRÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list  VYSOKÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  VYSOKÁ

Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí, vhodné jsou zlepšující předplodiny. Vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu lze pěstovat s režimem menšího počtu vstupů, ale reaguje i na intenzivní způsob pěstování.Snáší velmi dobře pozdní výsev po zrnové kukuřici nebo cukrovce.

Výsev odrůdy je možné zvolit ve středu až druhé polovině agrotechnické lhůty dle oblastí pěstování. Výsevek cca 3–4 MKS, s přihlédnutím k daným klimatickým a půdním podmínkám oblasti, v případě setí po agrotechnickém termínu nebo při méně vhodných podmínkách pro vzcházení odrůdy doporučujeme navýšení výsevku o 0,5–1 MKS.

Hnojení dusíkem podle podmínek a intenzity pěstování, dále podle předplodiny a stavu porostu. Je třeba klást důraz na kvalitativní přihnojení. Celková dávka dusíku 120–200 kg/ha, při vyš- ších dávkách N a intenzivním způsobu pěstování je třeba navýšit dávku morforegulátoru.

Ošetření morforegulátorem přípravkem na bázi CCC ke zvýšení odolnosti proti poléhání v dávce 1–1,5 l/ha ve vývojové fázi 29–31 BBCH. Při intenzivním porostu a vyšší výšce lze doporučit v pozdějším období ještě prostředky na bázi etephonu 0,3–0,5 l/ha.

Fungicidní ošetření lze volit v obvyklé hladině, odrůda disponuje dobrou odolností k vý- znamným chorobám.

 • Specialista na pozdní setí po zrnové kukuřici, cukrovce
 • Vysoká tolerance k fusariozám v klase
 • Velmi dobrý zdravotní stav
 • Vysoký Zelenyho test (přesahuje 51 ml v Ø 2011–2013 v SDO)
 • Stabilní objemová hmotnost a číslo poklesu
 • Vysoký objem pečiva

nahoru