Menu

Kinerit

Nadprůměná odolnost k chorobám. S oblibou pěstován v zahraničí.

Dolů

  • původ: Modus x (Modus x Presto)
  • Rok registrace: Slovensko 2009
  • Vyšlechtěno: ŠS Úhřetice, Selgen, a.s.
  • Středně ranná odrůda s dobrým odnožováním
  • Velmi dobrá odolnost listovým skvrnitostem a rzím
  • Nadprůměrná odolnost chorobám pat stébel
  • Kratší a pevnější stéblo
  • Zvýšená odolnost k porůstání v klase a dobré číslo poklesu
  • Vysoká HTS

Podívejte se na výsledky Kineritu v našich pokusech i jak dopadl během registračního řízení. Dále uvádíme konkrétní výsledky hodnocení odolnosti k chorobám a výsledky pokusu setí po obilní předplodině. Viz. prezentace v sekci publikace.

nahoru