Menu

Andromeda

Pro svůj vysoký a stabilní výnos semene byla registrována již po dvou letech registračního zkoušení ÚKZÚZ. Byla u ní prokázána zvýšená antinematodnost.

AndromedaDolů

Základní charakteristika

Odrůda hořčice bílé ANDROMEDA je určena jak pro pěstování na semeno, tak také pro potřeby zeleného hnojení a ozdravení půdy. Pro svůj vysoký a stabilní výnos semene byla registrována už po dvou letech registračního zkoušení ÚKZÚZ. Byla u ní prokázána zvýšená antinematodnost, a proto je zvláště vhodná pro lokality, kde se požaduje ozdravení půdy od háďátek a dalších škodlivých organismů v půdě.

Odrůda ANDROMEDA je vhodná pro všechny produkční oblasti, více jí vyhovují oblasti teplejší s hlinitými půdami a dostatkem srážek.  Méně jí vyhovují lehké, písčité a vysýchavé půdy a lokality s trvalým nedostatkem vláhy.
ANDROMEDA je raná odrůda se středně mohutnou rostlinou. Lodyha je žlutozelená, středně vysoká s dobrou odolností k poléhání. List je světle zelený, bohatě laločnatý se slabším zoubkováním okraje. Barva květů je je světle žlutá až žlutá, rostliny bohatě a vyrovnaně kvetou. Šešule jsou velké se středním až vysokým počtem semen. Semeno je žluté, kulaté s vysokou hmotností 1000 semen. Podíl šedých semen je nízký. Obsah oleje v sušině semene je střední, obsahuje kyselinu erukovou.

Popis odrůdy
Bylo prokázáno, že ANDROMEDA má z odrůd domácího sortimentu nejvyšší úroveň antinematodnosti. Proto nalezne zvýšené uplatnění jako meziplodina pro zelené hnojení a ozdravování půd, zvláště v řepařských oblastech. Přitom má zároveň rychlý a silný generativní vývoj rostlin při zásevech v pozdním létě.

Základní agrotechnická doporučení pro pěstování na semeno
Produkční oblast nejlépe řepařský a obilnářský výrobní typ
Předplodina nemá zvláštní nároky, vhodné je zařazení po obilnině
Termín setí pokud možno co nejdříve, nejlépe v březnu. Nevhodné termíny jsou od druhé poloviny dubna. Termín setí volit i s ohledem na pozdní mrazy, protože teploty pod minus 5 °C mohou mladé rostliny zničit.
Výsevek 10 až 12 kg osiva na 1 ha.
Hnojení dusíkem před setím 30 až 40 kg N/ha, přihnojení během vegetace 30 až 50 kg N/ha.
Ošetření po zasetí herbicidní ošetření registrovanými přípravky. Insekticidní ošetření proti dřepčíkům, popř. i krytonoscům.
Ošetření během vegetace insekticidní ošetření proti blýskáčkům, které se na hořčici mohou přemnožit. Fungicidní ošetření proti hlízence, v případě zvýšeného rizika jejího výskytu.
Sklizeň v plné zralosti (lodyha a větve jsou suché a lámou se). Šešule samovolně nepukají a nehrozí vyšší ztráty výdrolem.

Fotografie odrůdy Andromeda
nahoru