Menu

Polarka

Odrůda se vyznačuje vysokým a stabilním výnosem, dobrým zdravotním stavem, raností a odolností proti poléhání.

Dolů

Základní charakteristiky odrůdy (údaje ÚKZÚZ)
Kontrola 1 Kontrola 2 Severka Polarka
Výška porostu (cm) 149 142 145 145
Počátek kvetení (dnů) 53 52 52 54
Zralost (dnů) 127 125 126 126
Stejnoměrnost dozrávání 8,5 9,0 8,9 8,5
Poléhání před sklizní 6,6 6,8 6,5 6,4
Barva semene žlutá žlutá žlutá žlutá
Hmotnost 1000 semen (g) 8,00 7,57 7,43 7,68
Podíl žlutých semen (%) 93,1 94,8 94,2 94,4
Obsah oleje v sušině semene (%) 31,58 32,02 32,50 32,45
  • Odrůda hořčice bílé typu populace určená pro produkci semene. Je využitelná i pro účely pícní do směsek nebo na zelené hnojení jako strnisková meziplodina.
  • Je vhodná pro všechny oblasti pěstování, málo náročná na prostředí i agrotechniku.
  • Semeno je žluté, středně velké až větší s nízkým výskytem šedých semen.
  • Odrůda se vyznačuje vysokým a stabilním výnosem, dobrým zdravotním stavem, raností a odolností proti poléhání.
Doporučená agrotechnika
Výrobní oblast Všechny výrobní oblasti, nesnáší těžké a mokré půdy
Předplodina Obilnina, luskovina, ne po jiné brukvovité
Termín setí Březen až polovina dubna – pozor na pozdní mrazy!
Výsevek 9 až 12 kg.ha-1
Hnojení dusíkem Před setím 20 – 30 kg.ha-1
během vegetace 40 – 60 kg.ha-1
Chemické ošetření Herbicidy, insekticidy – standardně
Sklizeň V plné zralosti semene

nahoru