Menu

Severka

Je vhodná pro všechny oblasti pěstování, nenáročná na prostředí i agrotechniku.

Dolů

Doporučená agrotechnika
Výrobní oblast Všechny produkční oblasti, odrůda dobře snáší sucho
Předplodina Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu
Termín setí V případě pěstování na semeno je bezpodmínečně nutný co nejčasnější výsev.Nedoporčují se pozdní výsevy na konci dubna nebo v květnu
Výsevek Do středně širokých řádků 15 až 30 cm při výsevním množství 8 až 10kg.ha-1
Hnojení dusíkem Dávka 60 až 90 kg N.ha-1
Chemické ošetření Standardní ošetření herbicidy a ošetření proti škůdcům
Sklizeň V plné zralosti semene
  • Klasická odrůda typu populace vhodná pro produkci semen i na zelenou hmotu pro pícní účely i na zelené hnojení.
  • Je vhodná pro všechny oblasti pěstování, nenáročná na prostředí i agrotechniku.
  • Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, raností a odolností proti poléhání.

nahoru