Menu

Orex

Výkonná nízká odrůda se středně raným kvetením, která obohatí  kolekci řepek s kratší vegetační dobou.

Dolů

Odrůda byla vytvořena v rámci spolupráce sdružení „Česká řepka“. Po křížení výchozích rodičovských linií ve Výzkumném ústavu olejnin Opava (OSEVA PRO s.r.o.) následovala in vitro regenerace a dihaploidizace (tj. odvození rostliny z pylového zrna a tím i 100% homozygotizace = genetická stabilizace) ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně. Osivo odvozené rostliny bylo předáno zpět na šlechtitelské pracoviště, kde proběhlo jeho namnožení a následné zařazení genotypu do výkonových zkoušek. Po testování v lokalitních a mezistaničních zkouškách v letech 2011 až 2012 bylo toto novošlechtění na základě dobrých výnosových a kvalitativních výsledků přihlášeno do státního registračního řízení pod označením OP-BN-46. Po tříletém zkoušení ve státních odrůdových pokusech bylo na základě v roce 2015 navrženo na registraci pod názvem Orex. Bude se jednat o první českou registrovanou odrůdu ozimé řepky vzniklou dihaploidizací (DH).

Dle výsledků SOP můžeme Orex charakterizovat jako nízkou (155 cm) polopozdní (veg. doba 203 dnů) odrůdu, dobře odolnou proti polehání (7) a nadprůměrnou zimovzdorností (94 %). Doba kvetení je spíše kratší (28 dní). Odolnost k významným chorobám (foma, hlízenka, čerň, přeslenatka, plíseň šedá) je na dobré úrovni (6-7), srovnatelné s moderními registrovanými odrůdami. HTS je středně vysoká (5,33 g).

V mezistaničních předzkouškách (8 lokalit) realizovaných každoročně v rámci spolupráce sdružení „Česká řepka“ byl tento materiál testován v sezóně 2011/12, kdy dosáhl nejvyššího výnosu z celého testovaného sortimentu (123 % na kontroly Da Vinci a NK Morse).

orex graf

V průměru za tříleté období testování dosáhl relativního výnosu 105 % na kontrolní odrůdy Sherlock a NK Morse. Ze sortimentu liniových odrůd testovaných od roku 2012/13 se tak jedná o nejvýkonnější materiá. Orex se prosadil především v klimaticky teplejší oblasti pěstování (charakteristika – viz publikace SDO) s výkonem 108 %.

výnos semene (%)  -průměr let 2013-2015
Teplá oblast Chladná oblast ČR
OREX 108 101 105

Dle výsledků SOP je obsah oleje v semeni odrůdy Orex středně vysoký (47,27 % sušiny), srovnatelný s kontrolní odrůdou NK Morse (47,51 %). Co se týče glukosinolátů, patří Orex k materiálům s nejnižším obsahem v rámci sortimentu (12,03 mikromol/g). Obsah mastných kyselin v oleji je standardní, obsah N-látek průměrný.

V sezóně 2014/15 byl na lokalitě Opava realizován pokus pro stanovení optimální velikosti výsevku. Byly testovány 4 varianty výsevku (350 – 900 tis. klíčivých semen/ha) v kombinaci s různou meziřádkovou vzdáleností (12,5 a 25 cm). Nejvyšší výnosy (105 % a 104 %) poskytly varianty s meziřádkovou vzdáleností 25 cm a výsevkem 900 resp. 700 tis. semen/ha. Jedná se pouze o jednoleté výsledky, které budou v následné sezóně ověřovány (obdobný pokus byl založen na podzim 2015).

Agrotechnické vlastnosti
HTS Začátek květu Konec květu Zralost Pokryvnost porostu Poléhání před sklizní
g dny dny dny 9-1 9-1
OREX 5,33 120 148 203 7,9 7,0
Agrotechnické vlastnosti
Plíseň šedá Fomové černání stonku Sklerotiniová hniloba Čerň řepková Přeslenatka Délka rostlin Přezimování Doba kvetení
9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 cm % dny
OREX 6,6 6,2 6,7 6,9 6,6 155 94 28
nahoru