Menu

Kardinál

Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení.

Dolů

  • Registrován v České i Slovenské republice, od roku 1997 v Rakousku.
  • Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g.
  • Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský).
  • Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat.
  • Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna.
  • Na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg. Při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm. Dozrává do 10.7.
nahoru