Menu

Agil

Diploidní, středně raná odrůda, registrovaná v roce 2009. Velmi dobrý zdravotní stav.

Dolů

  • Diploidní, středně raná odrůda, registrovaná v roce 2009.
  • Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká, střední odolnost poléhání.
  • Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je dle vyjádření ÚKZÚZ odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, dále je středně odolná až odolná proti napadení spálou jetele.
  • Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace).
  • Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce je středně vysoký.
  • Výnos zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce je vysoký.

nahoru