Menu

Bonus

Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu).

Dolů

  • Diploidní, raná až středně raná odrůda, registrovaná v roce 2008.
  • Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání.
  • Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu).
  • Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace).
  • Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké.

nahoru