Menu

Brisk

Předností odrůdy je zvýšená odolnost bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů a komplexu viróz.

Dolů

  • Diploidní, raná až středně raná odrůda, registrovaná v roce 2009.
  • Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká, střední odolnost poléhání.
  • Předností odrůdy je zvýšená odolnost bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů a komplexu viróz.
  • Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce je středně vysoký.
  • Výnos zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce je vysoký.

Velmi dobrá odolnost kořenovým chorobám a vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce (tedy ve třetím roce vegetace) řadí Brisk mezi odrůdy vhodné k víceletému pícninářskému využití.

nahoru