Menu

Garant

Vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání.

Dolů

  • Diploidní, raná až středně raná odrůda, registrovaná v roce 2008.
  • Vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání.
  • Vynikající zdravotní stav: dle výsledků ÚKZÚZ nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu ke komplexu mykóz odumírání kořenů, ke spále jetele, padlí a virózám.
  • Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace).
  • Výnos zelené hmoty v prvním i druhém užitkovém roce je vysoký.
  • Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce je středně vysoký, ve druhém užitkovém roce je vysoký.

nahoru