Menu

Respect

Respect je výkonná odrůda – výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké.

Dolů

  • Diploidní, raná až středně raná odrůda, registrovaná v roce 2010.
  • Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání.
  • Celkově velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti komplexu virových onemocnění a v porovnání s kontrolními odrůdami vykazuje zlepšenou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí.
  • Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace).
  • Respect je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké.

nahoru