Menu

Concerto

Concerto je velmi raná, syntetická odrůda vyšlechtěna ze 75 rodin s ohledem na rezistenci k nematodům a krmivářskou kvalitu hmoty.

Dolů

Historie odrůdy
Původ SYNTETICKÁ ODRŮDA ZE 75 RODIN
Rok registrace EU 2003, ÚKZÚZ 2010
Vyšlechtěno FLORIMOND DESPREZ

Začátek kvetení velmi raný. Koncerto je velmi raná, syntetická odrůda vyšlechtěna ze 75 rodin s ohledem na rezistenci k nematodům a krmivářskou kvalitu hmoty, 

  • jarní růst a obrůstání po sečích rychlé
  • střední délka rostliny
  • výborný zdravotní stav
  • bezproblémové přezimování
  • dlouhodobá vytrvalost porostu
  • Napadení patogeny cévního vadnutí ve zkouškách zjištěno nebylo.
  • Obsah N-látek 103,5 % na průměr kontrol (2.seč 2009).
  • Svým vysokým výnosem suché i zelené hmoty ve zkouškách překonala všechny kontrolní odrůdy.
nahoru