Menu

inokulant Nitrazon N+

Nový typ očkovací látky pro hrách jarní i ozimý, bob, jetel, vojtěšku, pelušku, soju, vikev. Kromě vybraných kmenů rizobií obsahuje další bakterie, které samostatně fixují vzdušný dusík a pro rostliny uvolňují fosfor navázaný v půdě. Současně urychlují rozklad rostlinných zbytků.

Obsahuje bakterie:

  • AZOTOBACTER – nesymbiotická bakterie samostatně fixující vzdušný dusík – nahradí 30 Kg N/ha startovací dávky před setím.
  • Bacillus megatherium – uvolní do přístupné formy 40 Kg P

Potravou pro tyto bakterie jsou rozpustné formy uhlíku ze zbytků rostlin. Ihned po zasetí začnou ukládat vzdušný dusík a podpoří rozvoj kořenového systému. Dochází k rozkladu rostlinných zbytků a celkové aktivaci půdy. Bakterie působí v nižší aktivitě i v následujícím roce.
Aktuální ceník + objednání zde

nahoru