Menu

Pšenice s jistotou

Ozimé pšenice vyšlechtěné v SELGEN, a. s., známé dobrou mrazuvzdorností, nově přináší další omezení rizika MRÁZ a vymrznutí, které Vám nabízíme zdarma při dodání certifikovaného osiva. V letošním roce je program rozšířen i na ječmen ozimý.

Vážení pěstitelé, extrémní zima 2011/2012 důkladně prověřila odrůdovou skladbu pěstované ozimé pšenice v ČR i v Evropě. Odrůdy vyšlechtěné ve společnosti SELGEN, a. s. Vám dlouhodobě poskytují nejen vysoké výnosy, ale i velmi dobrou až vynikající mrazuvzdornost. Proto lze konstatovat, že pěstováním našich odrůd neriskujete tak výrazné výpadky ve své produkci, jako u šlechtitelských materiálů pocházejících z jiných oblastí.Vzhledem ke znalosti odolnosti našich odrůd jsme se rozhodli poskytnout Vám jistotu pro případ rizika mimořádného mrazu. “Pšenice s jistotou“ je program, který pro Vás připravil SELGEN, a. s. ve spolupráci s Českou pojišťovnou. Pokud se na porostech ozimé pšenice negativně projeví vliv mrazu, při kterém dojde k poškození odnožovacího uzlu, tj. bez možnosti jeho regenerace, uhradíme Vám vzniklou škodu.

Definice certifikovaného osiva
Nakoupené osivo ve stupni Z/E, C/C1, případně C/C2, doložené fakturou od registrované semenářské firmy, zabývající se výrobou osiv. Faktura musí obsahovat číslo partie a uznávacího listu.

Program nezahrnuje ostatní poškození porostů vzniklé zejména:
Plísní sněžnou • Střídáním teplot • Dalšími biotickými činiteli
Nedodržením agrotechnických postupů (např. vysoký/nízký výsevek, nedodržení termínu setí).
Výše doporučeného výsevku a termín setí podle jednotlivých odrůd jsou zveřejněny v podzimním
nabídkovém katalogu firmy SELGEN , a. s. s tím, že limitní termín setí je 10. listopadu.

Co vás zajímá?

Jak se přihlásit do programu “Pšenice s jistotou“?
Po nákupu certifikovaného osiva našich odrůd je třeba zaregistrovat zaseté plochy on-line vyplněním formuláře na stránkách www.selgen.cz a ten podepsaný zaslat poštou do 31. prosince na adresu SELGEN, a. s., Stupice 24, 25084 Sibřina. Poté budete automaticky zahrnuti do programu “Pšenice s jistotou“. Doporučujeme registraci provádět prostřednictvím posledních verzí prohlížečů Google Chrome, Internet Explorer, nebo Mozilla. Pokud máte jednu odrůdu zasetou na více půdních blocích, zaregistrujte všechny tyto půdní bloky (tzn. přidáte danou odrůdu do formuláře víckrát a vždy vyplníte všechny požadované informace, byť by se lišily pouze kódem čtverce, nebo číslem půdního bloku). Po odeslání kompletně vyplněného formuláře Vám bude automaticky zaslán potvrzovací email, který bude obsahovat formulář ve formátu .pdf. Pro jakékoli dotazy můžete využít kontaktní formulář, který se nachází v zápatí této stránky.

Na jaké odrůdy se program “Pšenice s jistotou“ vztahuje?
Program “Pšenice s jistotou“ se vztahuje na všechny odrůdy pšenice ozimé vyšlechtěné v SELGEN, a. s. mimo zastupovaných, tedy kromě pšenice FERMI a HERMANN, a také na náš ozimý ječmen Lester a Lancelot.

O kolik se navýší cena certifikovaného osiva?
Cena certifikovaného osiva se nenavýší. Náš program “Pšenice s jistotou“ byl vytvořen na základě dlouhodobé spolupráce a zkušenosti šlechtitelů naší společnosti a České pojišťovny, která má s rizikovostí našich odrůd mnohaleté zkušenosti.

Jaké informace potřebuji k přihlášení do programu “Pšenice s jistotou“?
Jméno a adresa podniku, kontaktní osoba jméno, telefon, e-mail, IČO , DIČ , odrůda, uznávací list, č. partie, kód a číslo půdního bloku dle LPIS, katastrální území, vysetá plocha (ha), termín setí, množství osiva (t).

Mám již pojištění rizika vyzimování uzavřeno u České pojišťovny, bude toto pojištění levnější?
Ano, označíte-li tuto skutečnost na našem formuláři, Česká pojišťovna Vám cenu tohoto pojištění sníží.

Jaká bude náhrada v případě vymrznutí pšenice?
Za 1 ha vymrznutého porostu Vám uhradíme 800,- Kč a cenu vysetého certifikovaného osiva.

Jak postupovat v případě vymrznutí pšenice?
V případě škody nás prosím informujte minimálně 5 pracovních dní před zaoráním prostřednictvím formuláře k nahlášení škodné události.

Řešení sporných případů:
– pro ověření pravosti odrůdy si SELGEN, a. s. vyhrazuje právo použít metodu elektroforézy.
– prohlídky porostů s nejednoznačným poškozením se zúčastní zástupci všech tří smluvních stran.

nahoru